Sardina u regiji

Sardina d.o.o. ima ulogu lidera na regionalnom tržištu i strateški je dobavljač svim trgovačkim lancima u regiji. Sardinini proizvodi prisutni su na tržištima diljem svijeta, od zemalja Europe do SAD-a, Kanade, Japana i Australije, a značajnu orijentiranost na vanjska tržišta dokazuje i podatak od preko 70 posto izvoza godišnje.