Održivi razvoj

Zaštita okoliša

Pri izgradnji nove tvornice velika je pažnja posvećena zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. U samom procesu rada ostvaruju se znatne uštede energije uz manju emisiju štetnih plinova i stvaranja ostalog štetnog otpada. Primjerice, za smrzavanje ribe koristi se CO2, umjesto uobičajenog freona nepovoljnog za ozon i otrovnog amonijaka, koji omogućuje uštedu čak do 15% električne energije. Odmrzavanjem ribe u samo 15 minuta ostvaruju se i dodatne uštede energije.

Uvođenjem najmodernijih linija za proizvodnju ribljeg brašna i ulja zaokružen je proces prerade ribe i omogućena potpuna iskoristivost ribe koja ulazi u pogon, bez stvaranja potencijalno štetnog otpada. Za potrebe rada same proizvodne linije i grijanja cjelokupnog prostora tvornice koristi se biomasa (drvni pelet i sječka) s neutralnom emisijom CO2, što praktički znači bez ikakvog štetnog djelovanja na okoliš.

Nova je tvornica priključena na sustav otpadnih voda gospodarsko-proizvodne zone Ratac koji se spaja na postojeći javni kanalizacijski sustav Postira, a završava u centralnom gravitacijskom kolektoru s rešetkastim mehaničkim pročišćivačem otpadnih voda, nakon kojeg otpadne vode odlaze u pomorski ispust. S ciljem očuvanja okoliša ugrađeni su i separatori za tehnološke i oborinske otpadne vode koji onemogućavaju kontakt okoline s neugodnim mirisima. Kapacitet separatora veći je od maksimalne količine otpadnih voda koja se može pojaviti u tehnološkom procesu. Sami tehnološki procesi odvijaju se u prostorima koji onemogućuju svako nekontrolirano onečišćenje tla na prostorima pogona i u njihovoj okolici. Struktura podova u prostorima pogona onemogućuje dospijevanje štetnih tvari u tlo, pri čemu se naročito velika pažnja posvećuje hidroizolaciji svih površina kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost onečišćenja tla i podzemnih vodenih tokova. Osigurano je i sortiranje komunalnog otpada ispred same tvornice te odvoženje sortiranog otpada putem ovlaštenog komunalnog poduzeća.

Kontrola kvalitete

U svojem poslovanju i proizvodnim procesima tvrtka Sardina prati smjernice usvojenog HACCP sustava kontrole kvalitete i ISO 9001 standarda, što obvezuje na najviše ekološke standarde i standarde kontrole kvalitete. Kako bi osigurali kontinuirano udovoljavanje ovim standardima, ustrojena je posebna organizacijska jedinica zadužena upravo za kontrolu kvalitete, a kojoj je dostupan najsuvremeniji laboratorij s opremom za nadzor svih kritičnih točaka proizvodnje sukladno HACCP i ISO sustavima kvalitete.

Nagrade i priznanja

U Sardini se najvećim priznanjem smatra lojalnost kupaca koji već dugi niz godina prepoznaju kvalitetu njenih proizvoda.

Od službenih priznanja vrijedi istaknuti Zlatnu kunu kao službeno priznanje Hrvatske gospodarske komore, Splitsko-dalmatinske županije za najuspješnije srednje poduzeće u županiji i to za godine 1999., 2000. i 2011. Opetovano dobivanje ove nagrade u razdoblju od 12 godina dokaz je kontinuirane kvalitete rada i dugogodišnjeg održavanja uspješnog poslovanja na najvišoj razini. 2014. godine Sardini d.o.o. uručena je i nagrada Zlatni ključ, kao priznanje za najboljeg izvoznika na tržištima Azije i Pacifika u 2013. godini.

Društvena odgovornost

Osim pojedinačnih donacija za potrebe društvenih, sportskih i humanitarnih događanja na lokalnoj razini, Sardina d.o.o. je već godinama i službeni sponzor nogometnog kluba Postira Sardi iz Postira na otoku Braču, gdje su locirani proizvodni pogoni te središnji uredi društva.