Riblje brašno i ulje

Godišnjom proizvodnjom od 500 t ribljeg brašna i 100 t ribljeg ulja zaokružen je proces prerade ribe i omogućena potpuna iskoristivost ribe koja ulazi u pogon. Riblje brašno i ulje bogato je bjelančevinama i pogodno za korištenje u proizvodnji hrane za životinje.