Djelatnosti

Prerada ribljih proizvoda

  • riblje konzerve
  • riblje paštete
  • smrznuta riba
  • riblje brašno i ulje

Marikultura

  • uzgoj bijele ribe (brancin, orada)
  • uzgoj plavoperajne tune

Ribolov

  • ulov plave ribe vlastitim brodovima i brodovima kooperanata
  • maloprodaja vlastitih proizvoda u ribarnici društva