Tvrtka danas

2013. godina smatra se početkom nove ere u Sardininom poslovanju koje je obilježeno otvorenjem nove tvornice koja se prostire na 12.136 m2, a svojim se posebnostima svrstava u jednu od najmodernijih takvog tipa u Europi. Čitava proizvodnja podignuta je na najvišu razinu, od postizanja maksimalne kvalitete proizvoda pa sve do energetske učinkovitosti poslovanja.

Sardina posjeduje vlastitu ribarsku flotu od čak 7 ribarskih brodova, proizvodne linije kapaciteta proizvodnje 40 milijuna konzerviranih proizvoda, a na uzgajalištima se svake godine proizvede najmanje 1200 tona tuna i bijele ribe. Kapacitet smrzavanja ribe u novoj tvornici iznosi 150 tona ribe dnevno, a kapacitet čuvanja smrznute ribe čak 4.000 tona. Izgradnjom nove tvornice očekuje se porast proizvodnje, kao i intenzivna proizvodnja novih proizvoda.

Nužno je također naglasiti kako su za Sardinin uspjeh i vodeću poziciju na tržištu najviše zaslužni upravo zaposlenici. Njihova stručnost, predanost, motiviranost za rad i profesionalni napredak ključni su čimbenik poslovnog rasta Sardine d.o.o.